พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มอบหนังสืออนุญาตทำกินในป่าสงวนฯ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.ตาก เป็นประธานในพิธี “บจธ. มอบสิทธิ มอบสุข ในที่ดินทำกิน และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)” โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป. ที่ 4 (ตาก) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบหนังสืออนุญาต คทช. ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ป่าแม่ละเมา ป่าแม่สอด ป่าท่าสองยาง และป่าแม่ระกา รวมเนื้อที่กว่า 4.9 หมื่นไร่ พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ให้กับตัวแทนประชาชน จำนวน 5 ราย ซึ่งในการมอบหนังสืออนุญาตดังกล่าว มีราษฎรได้รับประโยชน์ สามารถอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวน 8,317 ราย จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ พบปะพูดคุยกับเกษตรกรและประชาชนที่มาให้การต้อนรับ

Leave a Comment

Skip to content