นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ลัดกรูด และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผอ.สจป. ที่ 13 (สงขลา) นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สจป. ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป. ที่ 13 สาขานราธิวาส และนายวีระวัฒน์ แสงกระจ่าง ผอ.สปน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชน บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง โดยมีนายสรธร เพชรแก้วเพชร ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมของบุคลากร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการฝึกเจ้าหน้าที่ให้สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้หลายภาษา การให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การให้บริการอย่างเป็นกันเองเพื่อสร้างประทับใจ การวางแผนการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตเมื่อมีการกำหนดอัตราค่าบริการ พร้อมเพิ่มการให้บริการ เช่น จุดถ่ายภาพ ป้ายสื่อความหมาย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การจัดการขยะในพื้นที่ และได้เน้นย้ำถึงการเตรียมพร้อมในการดูแลความปลอดภัย การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หมั่นฝึกซ้อมเพื่อให้มีทักษะและเกิดความคล่องตัว ไม่ตกใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที เพราะทุกนาทีมีค่าต่อชีวิตของนักท่องเที่ยว

Leave a Comment

Skip to content