นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ยล.3 จังหวัดยะลา

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายธวัชชัย ลัดกรูด และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์) นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และนายวีระวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ โดยมีนายศุภกร บุญรักษ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา,บันนังสตา,ฮาลา) และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดยะลาให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานในการลาดตระเวนเพื่อป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท อดทน และเสียสละ พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคน โดยกรมป่าไม้ได้มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวในโอกาสนี้อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และร่วมกันปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว

Leave a Comment

Skip to content