นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงาน “พฤกษาบูชา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายอำนาจ สุสุทธิ ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน “พฤกษาบูชา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายพลังสตรีสร้างคุณธรรมโดยมีพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาเป็นประธานเปิดงาน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกล่าวถึง “ค่าของแผ่นดิน”นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” โดยนายอำพล จินดาวัฒนะประธานคณะทำงานสมัชชาต้นไม้เพื่อแผ่นดินตามรอยพ่อสำหรับงาน “พฤกษาบูชา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมกันนี้ กรมป่าไม้ได้นำต้นกล้าอินทนิลน้ำ มะฮอกกานี มะค่าโมง
ทองอุไร และพะยูง จำนวน 500 ต้น ไปมอบให้แก่ผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานำกลับไปปลูกบริเวณบ้านพัก เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้ ภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา

Leave a Comment

Skip to content