นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมการถ่ายโอนภารกิจและพื้นที่ ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ กรมอุทยานฯ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมการถ่ายโอนภารกิจและพื้นที่ ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ กรมอุทยานฯประชุมเตรียมการถ่ายโอนภารกิจหน่วยงาน และพื้นที่ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ – รับมอบ ภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่ และทรัพยากรการบริหารระหว่างกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการโอนพื้นที่ และหน่วยงาน ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และตำแหน่ง อัตรากำลังของหน่วยงานให้ กรมป่าไม้ ประกอบด้วย

  1. สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่
  2. อาคารเต็ม สมิตินันทน์ (หอพรรณไม้เดิม)
  3. หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ เช่น ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า โครงการพระราชดำริ หน่วยควบคุมไฟป่า หน่วยจัดการต้นน้ำ ฯลฯ

Leave a Comment

Skip to content