นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติท้องถิ่น “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และร่วมพีธีผ่านระบบ Video Conference

สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองและเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมอบรางวัลแก่เทศบาลที่ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 จำนวน 90 แห่ง รวมทั้งเทศบาลรางวัลนำอยู่อย่างยั่งยืนและเทศบาลรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2564 จำนวน 50 รางวัล ทั้งนี้ เทศบาลได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 จำนวน 12 แห่ง จะได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content