นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุม ในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ 2 โครงการ เพื่อพิจารณาประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ของกรมชลประทาน

Leave a Comment

Skip to content