นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชน ณ วัดเขาถ้ำเสือ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายนิทรรศ เวชวินิช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมกับคณะของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในการเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชน ณ วัดเขาถ้ำเสือ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีพระอธิการทรงพล เขมจาโร เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำเสือ นายณัฐภัทร สุวรรณประธีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชน เครือข่ายป่าชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยนายวราวุธ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชนดังกล่าว เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศของป่าชุมชนและสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ทั้งต่อระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

ในโอกาสนี้ นายวราวุธ รมว.ทส. ได้มอบกล้าไม้ป่ามีค่าให้แก่ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนและประชาชนทั่วไปที่มาขอรับกล้าไม้จากกรมป่าไม้ ร่วมปลูกต้นสุพรรณิการ์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศการ และพบปะประชาชนที่มาร่วมให้การต้อนรับด้วย

Leave a Comment

Skip to content