นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน การประชุม TCAC (Thailand Climate Action Conference ) ภายใต้แนวคิด“อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาส และความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม TCAC หรือ การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference ) ภายใต้แนวคิด“อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาส และความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. และผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมงาน ในส่วนของกรมป่าไม้ มี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมป่าไม้เข้าร่วมงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคท้องถิ่น รวมถึงเป็นการจำลองรูปแบบการจัดประชุม COP โดยย่อส่วนการนำเสนอเป้าหมาย และทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ของแต่ละประเทศ มาเป็นแต่ละจังหวัดของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักรู้ มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ ในการขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้นำนิทรรศการชุดปลูกป่าเพื่อเปลี่ยนโลก Carbon credit with climate change ไปจัดแสดง พร้อมทั้งนำกล้าไม้คุณภาพดีไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน

Leave a Comment

Skip to content