นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรม “พืชพรรณปันสุข”

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรม “พืชพรรณปันสุข” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ของบริษัท บางจาก คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยกรมป่าไม้ได้สนับสนุนกล้าไม้ชนิดต่างๆ เช่น ตะแบกนา อินทนิล ประดู่ ทองอุไร ทรงบาดาล รวมจำนวน 20,000 กล้า เพื่อส่งต่อกล้าไม้และปลูกต้นไม้ให้กับกลุ่มพนักงาน หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติการ และประชาชนที่สนใจ โดยสามารถรับกล้าไม้ได้ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากและร้านกาแฟอินทนิลที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 แห่ง เพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

Leave a Comment

Skip to content