นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับภาคเอกชน นำร่องสร้างอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ คทช. อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานมอบแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ให้กับชุมชน 2 หมู่บ้าน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่กว่า 7,300 ไร่ ได้แก่

  1. บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  2. บ้านกองแขก หมู่ที่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

จากผลการดำเนินงาน ทำให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. มีความมั่นใจในการดำรงชีวิตและสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นภายใต้การพัฒนาดังกล่าว สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของราษฎรในพื้นที่ คือ การพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมหนึ่งในนั้นได้แก่รูปแบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับราษฎรที่จะสามารถทำกินและอยู่อาศัยกรมป่าไม้ จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรและนักธุรกิจภาคเอกชน ได้แก่ กองทุน FLR 349, มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF), องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF), บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, บริษัทไทยคม จำกัด,ตัวแทนภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวร่วมกับราษฎรในพื้นที่ คทช. ตำบลกองแขกในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้รับฟังผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ คทช.ภายใต้กรอบแนวคิด”อยู่อาศัยและทำกินถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืน ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ตามนโยบายรัฐบาลจากกองทุน FLR 349 และมอบกล้าไม้มีค่าเศรษฐกิจเพื่อให้ราษฎรนำไปปลูกในพื้นที่ คทช. ต่อไปพร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการมอบเงินกองทุนดูแลรักษาต้นไม้ให้แก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างในพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

Leave a Comment

Skip to content