นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 47 ปี สผ.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. 2565 งาน 30 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม และการมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2021 ในโอกาสครบรอบ “47 ปี สผ.สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงานและร่วมปาฐกถาพิเศษให้แก่ ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ผู้บริหารหน่วยงพานในสังกัด ทส. ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าร่วมงานรับฟัง ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้มอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ เครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 (EIA Monitoring Awards 2021) และเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมจัดแสดง

Leave a Comment

Skip to content