นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ “30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ่าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อประชา”

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 14 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 โดยในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจงคล้าย วรพงศธร) และ กรมป่าไม้ มีผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์) ร่วมการแถลงข่าวสำหรับการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 14 กรมป่าไม้ได้นำเสนอนิทรรศการภายใต้แนวคิด “90 พรรษา พระมหากรุณา ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยต้องการให้ผู้เข้าชมนิทรรศการรู้สึกถึงคุณประโยชน์ของป่าให้ประโยชน์ทั้งในลักษณะประโยชน์ทางตรงในเรื่องของปัจจัย 4 และประโยชน์ทางอ้อม โดยกรมป่าไม้มีนิทรรศการที่นำมาจัดแสดง แบ่งเป็น 6 กิจกรรม ได้แก่

  1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  2. กิจกรรมการลงนามถวายพระพร
  3. งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
  4. งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
  5. การแสดงดนตรีในสวน
  6. กิจกรรมการแจกกล้าไม้
  7. การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระราชดำริ7. การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระราชดำริ

Leave a Comment

Skip to content