นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสถาปนากรม ครบรอบ 126 ปี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี โดยมีนายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละสำนักร่วมกันพิจารณาธีมงานที่จะนำเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายงานให้แต่ละสำนักดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Comment

Skip to content