นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) กรุงเทพฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ธ ทรงเป็น เช่นมิ่งขวัญ อันล้ำค่า
แผ่บุญญา เพื่อชาติชน พ้นทุกข์เข็ญ
ราชดำริ งามแผ่กว้าง สร้างร่มเย็น
ทรงบำเพ็ญ เช่นรากฐาน ผสานไทย
สิบสอง สิงหาคม ราชสมภพ
กาลคำรบ พระพันปี ศรีสมัย
ถวายพระพร เทพดาลดล มงคลชัย
ร่วมเทิดไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้
พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content