นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบเรื่องคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 140/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาเรื่องกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ

Leave a Comment

Skip to content