พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามคณะของรองนายกประวิตร ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดจันทบุรี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดจันทบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปแผนพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดจันทบุรี และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลภาพรวมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ก่อนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คลองภักดีรำไพ) และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังโตนด บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว และพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ตามลำดับในการนี้ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักจัดการจัดทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ติดตามคณะรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมทั้งรายงานสรุปข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Skip to content