พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ประจำปี 2565 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธาน พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ในเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมในโอกาสนี้ พลเอก ประวิตร ได้ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นได้เดินทางไปใส่ปุ๋ยและรดน้ำต้นรวงผึ้ง ที่ปลูกไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่12 มีนาคม 2564 จากนั้น ได้เดินทางไปเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จำนวน 160 ทุน พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา และให้โอวาท พร้อมกันนี้ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมขึ้นมอบทุนการศึกษาด้วย

Leave a Comment

Skip to content