นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับคณะนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เป็นโครงการที่เพิ่มพื้นที่ระบบชลประทานเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรที่ได้รับประโยชน์ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อ.ท่าใหม่ อ.นายายอาม และ อ.แก่งหางแมว เนื่องจากจะสร้างประโยชน์ต่อการใช้น้ำให้กับทุกภาคส่วน ทั้งด้านการเกษตร ที่นา สวนผลไม้ ที่ครอบคลุมในพื้นที่การเกษตร 87,700 ไร่ เพื่อให้ภาคการเกษตรมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ลดผลกระทบความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เกษตร ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับประชาชน และภาคเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทั้งนี้ ปกท.ทส. กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวต้องดำเนินการแก้ปัญหาทุกมิติ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการร่วมมือกัน พร้อมทั้งเน้นย้ำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด นั้น “น้ำได้ ป่าอยู่ ช้างอยู่” ซึ่งนอกจากจะได้น้ำให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์แล้ว การอนุรักษ์พื้นที่ป่าก็ต้องมีอยู่ รวมถึงประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่โดยเฉพาะช้างป่าก็ต้องอาศัยอยู่ได้เช่นกัน

Leave a Comment

Skip to content