นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุม คกก.พิจารณาคัดเลือก “แสงดาว” ของกรมป่าไม้

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก“แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี คณะกรรมการจากหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณา คู่มือการคัดเลือก “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2565

Leave a Comment

Skip to content