นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 พร้อมนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการบำรุงรักษาต้นไม้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดภายในพื้นที่กรมป่าไม้ เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในการเป็นผู้เสียสละและอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และเกิดความรักความสามัคคีในการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

Leave a Comment

Skip to content