พิธีรับพระราชทานพระกำลังแผ่นดิน กรมป่าไม้

วันนี้กรมป่าไม้จัดพิธีรับพระราชทานพระกำลังแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม ๑ ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป้าไม้ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้ บริหารและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าร่วมรับพระราชทาน ‘พระกำลังแผ่นดิน’ โดยพร้อมเพียงกัน

Leave a Comment

Skip to content