นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายวันชัย จริยาเศรษฐโชคนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย

Leave a Comment

Skip to content