นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบหนังสือร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียนจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้กรมป่าไม้ตรวจสอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 14 ราย ที่ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อ ป.ป.ช. และแสดงรายการทรัพย์สินว่ามีที่ดินประเภท ภ.บ.ท. 5 ซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่าไว้ด้วยนั้น ซึ่งอาจอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติ
โดยขอให้กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ขอให้กรมป่าไม้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีทางกฎหมาย ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content