นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2565

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

Leave a Comment

Skip to content