นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่เตรียมรับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายทศวารณ์ วิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ลงพื้นที่บ้านคลองตาอิน อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (เป็นการส่วนพระองค์) ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายรายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งป่าชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านขยายผล ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก และการดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนเขากระชาย จังหวัดจันทบุรี

Leave a Comment

Skip to content