นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโอกาสครบรอบ 30 ปี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ

Leave a Comment

Skip to content