นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานและกล่าวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ต่อจากนั้น รมว.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทและให้พรแก่ผู้บริหารเสร็จแล้วเป็นพิธีสรงน้ำพระ ในการนี้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content