นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการ”ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด จังหวัดระยอง

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการ”ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์)กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (นายเจษฎา ปลั่งมณี) และประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยมะหาด (นายอุทัย เสาร์มั่น) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ ดังกล่าว โดยผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) ร่วมเป็นพยาน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด มีความประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่จากทั้ง 4 ภาคี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเที่ยมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content