นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียน ในประเด็นขอทราบความคืบหน้าการดำเนินคดีเอาผิดกับ บริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กรณีบุกรุกป่า 15 คดี

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียนจากนางอารมณ์ คำจริง และคณะ ในประเด็นขอทราบความคืบหน้าการดำเนินคดีเอาผิดกับ บริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กรณีบุกรุกป่า 15 คดี ซึ่งตนเป็นผู้ยื่นให้มีการตรวจสอบการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัทดังกล่าว ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส) และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยขอให้กรมป่าไม้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินคดีเอาผิดกับ บริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กรณีบุกรุกป่าไม้ จำนวน 15 คดี
  2. ขอให้ระงับการอนุญาตต่อประทานบัตร เนื่องจากเป็นแปลงประทานบัตรบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และอยู่ระหว่างดำเนินคดี
  3. ขอให้แจ้ง ปปง. เอาผิดเพิ่มเติม ฐานความผิดฟอกเงินจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
  4. ขอให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกในพื้นที่ป่าไม้โดยมิชอบและเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
  5. ขอให้สอบสวนดำเนินคดีกรณีอาจจะมีการทำเหมืองทองคำในพื้นที่ป่าไม้ถาวรเขตป่าภูเขาหม้อ ฝั่งจังหวัดพิจิตร
    ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Comment

Skip to content