นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเร่งดำเนินการตามนโยบาย ทส. ยกกำลัง X

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชนายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมหารือในประเด็นการพัฒนาแหล่งไม้กลายเป็นหิน อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานการเฉลิมฉลอง Guinness World Record ในวันที่ 29 เมษายน 2565 รวมถึงการก่อสร้างอาคารไม้กลายเป็นหินและสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินและอุทยานธรณีโลกสตูล ทั้งนี้ ได้เร่งดำเนินการตามนโยบาย “ทส. ยกกำลัง x” ในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการองค์ความรู้วิชาการ และแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการทราบเสถียรภาพความแข็งแรงหรือความปลอดภัย จำนวน 100 แห่ง เพื่อให้กรมทรัพยากรธรณี วางแผนเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำและธรณีวิทยา พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ทางวิชาการตามแหล่งท่องเที่ยวถ้ำในพื้นที่ และการพัฒนาใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสาร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในถ้ำ และกำหนดพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัย ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินไหว ในเขตพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อการวางแผนใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content