นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค และนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค และนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อหารืองานด้านป่าไม้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. ความร่วมมือในการสนับสนุนและเรียนเชิญรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านป่าไม้ของประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านการป่าไม้ ครั้งที่ 5 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนสิงหาคม 2565
  2. ความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยในอุตสาหกรรมป่าไม้
  3. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Leave a Comment

Skip to content