นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ อช.สาละวิน ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จ.แม่ฮ่องสอน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ของ จ.แม่ฮ่องสอน และการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติสาละวิน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร ทส. และนายสุรชัย อจลบุญ จอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ และรับมอบนโยบายการดำเนินงาน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้ความห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2565 พร้อมกำชับให้ยกระดับการทำงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และควบคุมไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในทุกมิติ อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น และเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายและอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้มอบเสบียงอาหาร ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมพบปะพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายชุมชน ตลอดจนร่วมทำแนวกันไฟ และกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา ณ อุทยานแห่งชาติสาละวิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนอีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content