นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจ เพื่อประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหารส่วนกลาง ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชน การบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้โดยทีมรุกขกรกรมป่าไม้ รวมถึงช่วยกันทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าพระเจดีย์ศรีมหาธาตุ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยรองเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และผู้บริหารกรมป่าไม้ ได้ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์และต้นคูน เป็นที่ระลึก และเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content