นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 1/2565

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จากห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล โดยในการประชุมดังกล่าวมีการพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียมีนบุรี 2 ของกรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Skip to content