นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม ACE Youth Camp 2022

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว เปิดตัวกิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชน พลเมืองคาร์บอนต่ำ หรือ ACE Youth Camp ประจำปี 2022 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยกิจกรรมดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิโลกสีเขียว สวนนงนุชพัทยา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถเยาวชนไทยในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในการแถลงข่าวดังกล่าวมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดฯ ทส. นายรัชฎา สุริยกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และเยาวชน คนรุ่นใหม่เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน ZOOM นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญ กับการร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในการประชุม COP 26 ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่จะบรรลุความเป็นกลาง ทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลโลกใบนี้ในอนาคต ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและของโลก โดยการพัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพ สู่การเป็นผู้นำของสังคม รวมถึงความพร้อมในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต รวมถึงส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และเป็นต้นแบบ ให้สังคมเกิดความตระหนักในการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำให้กระจายไปในทุกภูมิภาค

Leave a Comment

Skip to content