นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานสัมมนา “การบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย” พร้อมลงนาม MOU กับ สคทช. ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน “สัมมนานโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจของ สคทช.” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี ณ ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอน บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ ร่วมกับอีก 10 หน่วยงาน โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นสักขีพยาน ร่วมกับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ภายในงานดังกล่าว นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ได้ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “กลไกการแก้ไขปัญหาที่ดินตามแนวทางของ คทช.” การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และพื้นที่ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ โดยมีนายกิตติ สิงหาปัด ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการข่าว 3 มิติ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยนายนรินทร์ ประทวนชัย ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับ จากการที่กรมป่าไม้ได้นำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

Leave a Comment

Skip to content