นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามและตรวจสอบการกระทำผิดข้อตกลงในพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มข้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กอ.รมน. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ขยายผลติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดข้อตกลงการใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบการกระทำผิดที่กรมป่าไม้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการเชิงรุกดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ตัดไม้ในพื้นที่ขอใข้ทำประโยชน์ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝางภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ ต.ท่าตอนอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

Leave a Comment

Skip to content