นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน พุทธศักราช 2565

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายมานพ ตั้งไพโรจน์ เป็นผู้แทนพระองค์เชิญ ส.ค.ส. พระราชทานให้แก่ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเถลิงศกปีใหม่ ประจำพุทธศักราช 2565 และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content