นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับสำนักงบประมาณ ติดตามการปฏิบัติงานของ สปจ.1 (เชียงใหม่)

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับนายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) โดยมี นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณร่วมรับฟังและติดตามการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม สจป.1 (เชียงใหม่) โดยอธิบดีกรมป่าไม้ และรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้รับฟังสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด จากนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการดำเนินงานและให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้และรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมกันปลูกต้นสัก เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยม สจป.1 (เชียงใหม่) ด้วย

Leave a Comment

Skip to content