นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และการจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส โดยอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมป่าไม้ ร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมปฏิบัติกิจกรรมตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ภายในกรมป่าไม้ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Leave a Comment

Skip to content