นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. โดยในส่วนของกรมป่าไม้มีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารเข้าร่วม โดยในการประชุมดังกล่าว รมว.ทส. ได้พบปะกับผู้นำชุมชนและประชาชนกลุ่มพลเมืองจิตอาสารักษ์คลองแม่ข่า เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาน้ำเสียในลำคลองแม่ข่า พร้อมทั้งให้แนวทางป้องกันและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ลำคลองแม่ข่ากลับมามีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ประชาชนสามารถใช้น้ำอุปโภค บริโภคได้ พร้อมทั้งมอบแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเสียขึ้นอีกในอนาคต

Leave a Comment

Skip to content