นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2564 “Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. เจ้าหน้าที่ เครือข่าย ทสม. พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วม โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรมขับร้องเพลง “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม โดย รมว.ทส.รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการชุมชนปลอดขยะรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ระดับประเทศรางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ระดับประเทศรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทสม. Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online และการจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริงที่เล่าเรื่องราวที่มาของการจัดงานและขยายความคำว่า “Next Normal” ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

Leave a Comment

Skip to content