นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และการจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จิตอาสาในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ และรุกขกรของกรมป่าไม้ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษาต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ต่อเนื่องไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 10 ตลอดจนส่งเสริมความรู้รักสามัคคีและความเสียสละต่อส่วนรวม

Leave a Comment

Skip to content