นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมถกปัญหาที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ในรายการ สถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมออกรายการ สถานีประชาชน ในประเด็นปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนา ป่าท่าเรือ และป่าเคียนซา ตำบลนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีปัญหาการบุกรุกที่ดินและมีการร้องเรียนจากภาคประชาชน โดยนายธวัชชัย ลัดกรูด ได้ชี้แจงว่า ทางกรมป่าไม้พร้อมที่จะแต่งตั้งกรรมการเข้าไปตรวจสอบ และนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน หรือ คทช. ให้กับประชาชนตามหลักเกณฑ์ ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลในปัญหาดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content