พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ซึ่งในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติดังกล่าว กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ได้ร่วมจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวในป่าชุมชน โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รายงานถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวในป่าชุมชนว่า เป็นการสร้างรายได้จากการให้ชุมชนดูแลรักษาป่า ทั้งในรูปแบบของโฮมสเตย์ ผลิตภัณฑ์ชากป่า และการนำชมพื้นที่ป่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน และการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ฃฝได้ให้กำลังใจแก่เครือข่ายป่าชุมชนที่ดูแลรักษาป่าด้วยความเข้มแข็ง

Leave a Comment

Skip to content