พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Art-Science-Innovation and Creative Economy)” และพิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2021 ในโอกาสนี้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โดยในการจัดงานดังกล่าวมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ สำหรับกรมป่าไม้ได้จัดแสดงนิทรรศการ เรื่องธนาคารอาหารจากป่าชุมชน (Food Bank) ภายใต้แนวคิดหลัก ทสX ป่าชุมชนสร้างรายได้ โดยได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิต และพืชสมุนไพรที่ได้จากป่าชุมชนมาจัดแสดง ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Leave a Comment

Skip to content