นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป.นางนันทนา บุณยานันท์ ผอ.สปช. นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.สบก. นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.สจด. นายภูมินภ์ห์ บุญบันดารผอ.สจป.12 (นครศรีธรรมราช) ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องตะวันตก ถนนสายสาม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นายวิทยา ณวิพันธ์ผอ.สจป. 12 สาขากระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลเบื้องต้นของสำนักฯจากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆเพื่อต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้ปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานด้วย

Leave a Comment

Skip to content