นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส. ประจำปี 2564

นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. เข้าร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุลรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการกองการอนุญาต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content