นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำสัปดาห์

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางทุกสำนัก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักฯ สาขา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 อธิบดีจะร่วมรับเสด็จฯ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน จากนั้นในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 จะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
  2. การขอรับการสนับสนุนเงินกู้ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ Covid-19 ขอให้หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้เร่งดำเนินการจัดทำเอกสารจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศภายในเวลาที่กำหนด
  3. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลกำหนดให้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ดังนั้น ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ หินสามวาฬ และทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อาจมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก ขอให้สำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ก็ยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด
  4. ประเด็นของการติดตามเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ หากหน่วยงานใดได้รับแจ้งให้รีบชี้แจงข้อร้องเรียนดังกล่าวกับทางกระทรวงฯ และประชาชนผู้ร้องเรียน พร้อมเร่งจัดทำคำชี้แจงโดยด่วนภายในเวลาที่กำหนด
  5. การติดตามผลการดำเนินงานคดีค้างเก่าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมเสนอให้สำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบ โดยเฉพาะกรณีของการบุกรุกพื้นที่ภูทับเบิก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Leave a Comment

Skip to content